Eerste RESCert certificaten vervallen in juni

De certificaten van bekwaamheid voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen, beter bekend onder de naam van het certificeringsorgaan ‘RESCert’, zijn zeven jaar geldig. De drie gewesten beslisten dat een installateur die zijn certificaat wil verlengen, opnieuw met zeven jaar, een opfrissingscursus moet volgen en een examen moet afleggen.

De opfrissingscursus bestaat uit 50 tot 200 examenvragen (afhankelijk van de technologie) waaruit er 15 gesteld worden op het examen. De bijscholing heeft de bedoeling om de kandidaten bij te scholen over recente wijzigingen in hun vakgebied, zowel wat betreft wetgeving als nieuwe ontwikkelingen, zonder hiervoor een grote extra werkbelasting voor hen te creëren. Op 23 april keurde de Vlaamse regering definitief de procedure goed tot het verlengen van het certificaat van bekwaamheid.

Het cursusmateriaal voor de opfrissingscursussen wordt uitgewerkt in opdracht van de drie gewesten. Momenteel zijn de cursussen voor zonneboiler sanitair warm water en zonneboiler combi klaar.  Het cursusmateriaal voor de andere technologieën wordt deze zomer verwacht. Enkel voor biomassaketels wordt het cursusmateriaal eind dit jaar verwacht. Op de website van RESCert vindt u de opleidingsinstellingen die deze cursus organiseren.