‘CPR heeft brandveiligheid kabels sterk verbeterd’

De invoering van de Construction Products Regulation (CPR) heeft de kabelwereld flink op zijn kop gezet. Dat zegt Pascal Place van Nexans, de op één na grootste kabelproducent ter wereld. De Franse multinational wordt gezien als dé expert op vlak van brandveiligheid van kabels en heeft zelfs als eerste fabrikant een kabel op de markt gebracht met 2 uur (!) functiebehoud.

Onderzoek bewijst keer op keer dat kabels met verbeterd brandgedrag een niet te verwaarlozen bijdrage leveren om de brand in te dijken en de vorming van dichte rook en irriterende gassen te reduceren of om de elektrische circuits intact te houden. Nexans ontwikkelt voortdurend materialen en technologieën van wereldklasse om producten met de beste eigenschappen aan te bieden en de prestaties van haar veiligheidskabels steeds verder te verhogen.

Er bestaan op dit moment twee kabelclassificatiesystemen volgens hun brandprestaties, licht Place toe. “Enerzijds zijn er de ‘oude’ Belgische normen NBN C30-004 en NBN 713-020 Add. 3. Deze normen omvatten bepalingen voor zowel brandreactie als functiebehoud. Sinds 1979 geldt bij Koninklijk Besluit een eis voor 2 uur functiebehoud in ziekenhuizen. Door de complexiteit om die eis te behalen, was er tot 2011 geen enkele kabelfabrikant ter wereld die dat kon garanderen. Nexans is het wel gelukt om via een gepatenteerde technologie een kabel te produceren met 2 uur functiebehoud als deze vol in de vlammen ligt. Een revolutie in de markt. We worden dan ook gezien als expert op het gebied van brandveiligheid van kabels en vaak gevraagd als spreker op seminaries rond brandveiligheid en wetgeving.”

Anderzijds is sinds 10 juni 2016 de Europese geharmoniseerde norm EN 50575:2014/A1:2016 van kracht, vervolgt Place. “Deze norm behandelt enkel de kabels met een verbeterde brandreactie. De Bouwproductenverordening of Construction Products Regulation (CPR) refereert naar deze norm. De norm voor kabels met functiebehoud is nog in ontwikkeling, waardoor het functiebehoud op dit moment nog niet onder de CPR valt. Sinds de CPR in voege is gegaan, worden kabels in de hele Europese Unie op dezelfde manier getest en beoordeeld. Er zijn geen misverstanden meer mogelijk wanneer de brandreactie van verschillende kabels vergeleken worden. De nationale wetgever bepaalt vervolgens aan welke klasse een kabel moet voldoen in een bepaalde toepassing. In België zien we dat er voor hogere klassen gekozen wordt dan in de ons omliggende landen .”

Wat is het verschil tussen het ‘oude’, Belgische classificatiesysteem en de CPR-classificatie? “Daar waar vroeger één enkele parameter getest werd, beoordeelt de EN50575 de kabels op basis van complexe testen die verschillende parameters bekijken. Je hebt dus een vollediger beeld van de brandprestatie en dit draagt zonder enige twijfel bij aan een betere brandveiligheid,” stelt Place.
“Voor kritieke toepassingen die een performant brandgedrag vereisen, bijvoorbeeld voor gebouwen met een complexe structuur of met veel mensen of met minder mobiele mensen, hebben we onze performantste kabels samengebracht onder de naam ALSECURE®. Dit gamma is verder opgedeeld volgens drie prestatieniveaus: ALSECURE®  draden en kabels zijn halogeenvrij en niet brandverspreidend Cca s1, a1 (volgens de CPR). ALSECURE® Plus groepeert de vuurbestendige kabels tot 1kV (FR2 volgens NBN C30-004) met een functiebehoud van Rf1h of Rf1h30. En tot slot ALSECURE® Premium groepeert de vuurbestendige kabels tot 500V (FR2 volgens NBN C30-004) met een functiebehoud van Rf 2h.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar NexansMeer informatie