Nieuw Stadhuis Hasselt met vooruitstrevende bevochtiging

Eind augustus 2018 nemen honderden personeelsleden van Stad Hasselt en OCMW Hasselt hun intrek in een gloednieuw Stadhuis. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de luchtvochtigheid in de werkomgeving tussen de 40 en 60% te houden, is gekozen door de aannemer Kumpen en het installatiebedrijf HVAC Van Den Briele uit Hasselt voor de Condair RS luchtbevochtigers. Deze serie elektrische stoomluchtbevochtigers met weerstanden zijn uitgerust met een gepatenteerd kalkmanagement welke in belangrijke mate het comfort verhogen, zorgen voor een gezonde werkomgeving en functioneren met zeer beperkte exploitatiekosten.

 Vochtigheid en gezondheid
Droge lucht maakt ziek, informeert Dirk Vanhove, Sales Manager van Condair. “Een te droge binnen lucht kan heel wat gezondheidskwaaltjes en ongemakken veroorzaken. Virussen en bacteriën kunnen zich heel snel verspreiden in te droge lucht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim lager ligt in een werkruimte met bevochtigde lucht en dat door het zich goed voelen, de prestaties ook zullen toenemen. Naast mensen zullen ook allerlei materialen zoals meubels, planten, parket, boeken,… voordelen ondervinden bij een goede luchtvochtigheid.” Optimaal bedraagt de relatieve luchtvochtigheid bij een ruimte temperatuur van 21°C minimaal 45% .

Het nieuwe Stadhuis in Hasselt bestaat voor Condair uit twee projecten: de kantoorruimte met aansluitend het monumentgedeelte en het IT-lokaal met servers en computers. “In het IT-lokaal ontstaat er veel warmtelast door computers. Hier moet dus heel wat gekoeld worden. Deze koeling zal de lucht echter terug gaan ontvochtigen. Het risico op statische elektriciteit en vonkvorming neemt bij te droge lucht dan ook weer toe. Om dit te vermijden dient er in het IT-lokaal dus ook bevochtigd te worden. De gevraagde waarde ligt bij 50% vochtigheid.”

Duurzame keuze
Zowel voor de kantooromgeving als het IT-lokaal is er gekozen voor de Condair RS stoombevochtigers met het gepatenteerd kalkmanagementsysteem. Dirk Vanhove: “In het toestel wordt met elektrische weerstanden het water opgekookt tot stoom dat dan rechtstreeks in de luchtstroom van de ventilatiegroepen wordt ingebracht en zorgt voor de bevochtiging. Het opkoken kost uiteraard energie. 1 kilogram water tot stoom opkoken kost circa 750 Watt. Dit energieverbruik is belangrijk en moet meegenomen worden in de uitbatingskosten van de installatie. Door de modulaire werking levert de Condair RS serie altijd de juiste hoeveelheid minimale stoom afhankelijk van de behoefte aan vochtigheid. Daarmee verbruikt de RS 10% minder energie dan een standaard bevochtigingstoestel.” Condair maakte even de rekensom dat voor dit project voor het stadhuis en het IT lokaal, uitgaande van een totaal maximaal verbruik van 200 kilogram stoom per uur, dit op jaarbasis ruim 16,2 ton aan CO2-uitstoot bespaart met de Condair RS bevochtigers. “Het was dus ook meteen een zeer duurzame en milieuvriendelijke oplossing om voor de bevochtigers van Condair RS te kiezen.”

Gepatenteerd kalkmanagement
Uniek aan de Condair RS is het gepatenteerd kalkmanagementsysteem. “Het toestel kan gewoon aangesloten worden op het leidingwater,” licht Dirk Vanhove toe. “De elektrische weerstand is opgebouwd uit twee materialen met een verschillende uitzettingscoëfficiënt. Daardoor worden door het opwarmen en afkoelen een rek en trek gerealiseerd waardoor de kalk van de elektrische weerstand wordt afgeschud. De kalk wordt via een trechter afgevoerd en opgevangen in een opvangbak buiten het toestel. Hierdoor kan deze kalkopvangbak makkelijk en snel geledigd en gereinigd worden zonder de behuizing van de bevochtiger te openen. In de zone van de toe- en afvoer van het water genereert het systeem een koudwaterzone dat steeds onder de temperatuur blijft waarbij kalkaanslag en risico van dichtgroeien ontstaat. Watertoevoer en -afvoer worden zo beschermd en vrijgehouden van kalkaanslag. Daar de kalk grotendeels wordt afgevoerd uit het kookproces en het toestel, heeft deze dus geen storende invloed op de werking en het rendement van het toestel. De tijd tussen de onderhoudsintervallen zijn bij dit principe dan tot wel 30% langer, wat een belangrijke besparing op de onderhoudskosten zijn.”

Het gepatenteerde kalkmanagement samen met de modulaire sturing zorgt ervoor dat de Condair RS elektrische stoombevochtigers een laag waterverbruik; een zuinig energieverbruik, lage onderhoudskosten en daarmee dus steeds lage exploitatiekosten en daarmee samenhangend een grote bedrijfszekerheid garanderen.

 De beste keuze voor economie en ecologie
De iets hogere investeringsprijs van een Condair RS stoombevochtiger uitgerust met een gepatenteerd kalkmanagementsysteem wordt door deze lage exploitatiekosten zeer snel terug verdiend en brengt dagelijks, wekelijks en jaarlijks lage kosten met zich mee. Hierdoor wordt er voor dit nieuwbouwproject van het Stadhuis en IT ruimte te Hasselt steeds op een economisch en ecologisch verantwoorde manier de lucht bevochtigd.

 

“Wilt u weten hoe de luchtvochtigheid bij u is? Vraag dan hier een gratis thermo-hygrometer aan.”

Klik Hier