Gezel renoveert de stookplaats van Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas (video)

Voor het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas heeft Gezel de stookplaats mogen renoveren door drie ketels te vervangen en een WKK te implementeren. Daarnaast hebben ze ook een negental onderstations mogen renoveren. Dit alles heeft als resultaat dat de complete installatie energie-efficiënter te werk kan gaan.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Gezel. Meer informatie