Hoekregelkranen als hygiënesensor

Moderne hoekregelkranen kunnen dankzij een geïntegreerde thermostaat als hygiëne sensor gebruikt worden. Ook kunnen hoekregelkranen tegenwoordig met een regelfunctie het debiet van koud en warm water regelen en aan de leidingdruk aanpassen.

Schell heeft meer dan 70 jaar geleden de hoekregelkraan uitgevonden en zich sinds die tijd ontwikkeld tot wereldmarktleider in dit productsegment. Tot op heden zijn er wereldwijd meer dan 700.000.000 hoekregelkranen geïnstalleerd. Dat betekent dat er bijna elke twee seconden ergens in de wereld een hoekregelkraan van Schell wordt geïnstalleerd.

Een hoekregelkraan wordt geïnstalleerd in een waterleidingtoevoer om de waterdoorlaat in deze leiding af te kunnen sluiten. Zo kunnen bijvoorbeeld (herstel)werkzaamheden aan leidingen, leidingdelen en armaturen verricht worden zonder het hele stelsel leeg te laten lopen. Tegenwoordig kunnen deze kranen veel meer dan alleen een leiding afsluiten. Dankzij innovaties als temperatuursensoren en regelfuncties, kunnen hoekregelkranen vandaag de dag ook helpen de drinkwaterkwaliteit te waarborgen en water te besparen.

Het reguleren van de watertemperatuur in de waterleiding speelt naast stagnatiespoelingen een belangrijke rol voor de hygiëne van een drinkwaterinstallatie. Een hoekregelkraan met temperatuursensor kan gebouwbeheerders ondersteunen de watertemperatuur in de leiding op peil te houden. Elektronische kranen kunnen informatie over de watertemperatuur doorsturen naar het Schell-watermanagementsysteem SWS waar de temperatuurprofielen gelogd, gemonitord en beheerd kunnen worden.