Schindler levert liften met de intelligente PORT besturing voor AZ ZENO in Knokke-Heist (video)

De Liften in het ziekenhuis zijn van het type Schindler 5500. Ze werden uitgerust met de PORT Technology. Dit verminderd aanzienlijk de tijd nodig om tot een bepaalde verdieping te komen. Ideaal om een groot aantal bezoekers , patiënten, en personeel met elk hun eigen complexe verkeersstromen in de kortst mogelijke tijd. Bovendien kunnen voor bepaalde gebruikersgroepen speciale functies worden geïntegreerd via een badge.

Recent introduceerde Schindler ook myPORT dat bovenop het PORT systeem – en dit vooral in een residentiel gebouw – een one-key-access op basis van je smartphone aanbied op alle toegangsdeuren en poorten inclusief het ritje met de lift. Vergeet dus maar je sleutelbos en je verschillende badges, want vanaf nu doe je alles met je smartphone en nodig je zelfs al je bezoekers uit via je smartphone en geef je ze automatisch de juiste toegangsrechten mee om tot bij jou aan de voordeur te komen.

Slim, veilig, comfortabel, energiezuinig en klaar voor de toekomst.

Les ascenseurs de l’hôpital sont du type Schindler 5500 et équipés de la technologie PORT. Cela réduit considérablement le temps nécessaire pour atteindre un certain étage. Idéal pour le transport d’un grand nombre de visiteurs, de patients et de personnel, chacun avec ses propres flux de circulation complexes et dans les plus brefs délais. En outre, des fonctions spéciales peuvent être intégrées pour certains groupes d’utilisateurs via un badge.

Récemment, Schindler a également introduit myPORT qui, en plus du système PORT, permet via l’accès d’une seule touche implémentée sur votre smartphone l’accès a toutes les portes d’entrée et tous les portes sectionnelles , y compris le trajet avec l’ascenseur, surtout dans un bâtiment résidentiel. Oubliez donc votre porte-clés et vos différents badges, car désormais vous faites tout avec votre smartphone et vous invitez même tous vos visiteurs via votre smartphone et vous leur donnez automatiquement les autorisations d’accès afin d’atteindre votre porte d’entrée.

Intelligent, sûr, confortable, économe en énergie et prêt pour l’avenir.

The elevators in the hospital are of the Schindler 5500 type. They are equipped with the PORT Technology. This considerably reduces the time needed to reach a certain floor. Ideal for transporting a large number of visitors, patients, and staff, each with their own complex traffic flows throughout the building in the shortest possible time. In addition, for certain user groups, special functions can be integrated via a badge.

Recently Schindler also introduced myPORT, which on top of the PORT system – and this especially in a residential building – offers a one-key access based on your smartphone on all entrance doors and gates including the elevator ride. So forget your keys and your different badges, because from now on you do everything with your smartphone and you even invite all your visitors via your smartphone and you automatically can proide them the right access rights to get to your apartment’s front door.

Smart, safe, comfortable, energy efficient and ready for the future.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Schindler. Meer informatie