Verwarmingssector vraagt langetermijnvisie

ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal, stelt vast dat de vervanging van verouderde ketels nog steeds bijzonder traag verloopt, waardoor onze woningen veel te veel CO2 blijven uitstoten. En dat op een ogenblik dat de klimaatproblematiek meer dan ooit in de schijnwerpers staat.

De overheid moet dringend ingrijpen zodat alle oude ketels in ons land zo spoedig mogelijk vervangen worden, stelt ATTB. Ook voor nieuwe technologieën die interessante mogelijkheden bieden is er een duidelijke politieke energievisie nodig. En een definitieve kalender. Het steeds maar uitstellen van belangrijke beslissingen zoals de kernuitstap werkt ontmoedigend op de bereidheid tot investeren.

De verwarmingssector vraagt een langetermijnvisie op de energietransitie, richting 2030 en 2050 en een coherente communicatie daarrond, die niet marktverstorend werkt, aldus ATTB.