Verbod op de plaatsing of vervanging stookolieketel

In mei 2021 werd het voorstel tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 aangekondigd, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft. Op 20 oktober werd dit voorstel door de plenaire vergadering goedgekeurd, dat in voege treedt op 1 januari 2022.

Twee definities in het decreet zijn van belang voor de installateur:

  • Stookolieketel: het geheel van ketellichaam en brander dat de verbrandingswarmte uit de verbranding van stookolie op het water moet overbrengen, ter voorziening van ruimteverwarming of sanitair warm water.
  • Ketellichaam: het geheel van onderdelen van een stookolieketel die niet instaan voor de verbranding van de brandstof maar wel voor de overdracht van de verbrandingswarmte naar water.

Het is verboden om een stookolieketel te plaatsen in zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met betrekking tot nieuwbouw of de ingrijpende energetische renovatie wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2022. Bij bestaande residentiële en niet-residentiële gebouwen mag vanaf 1 januari 2022 alleen nog een stookolieketel of een ketellichaam worden vervangen door een andere stookolieketel of een ander ketellichaam, of een andere verwarmingstechnologie dan stookolieketel worden vervangen door een stookolieketel, als er geen aardgasnet beschikbaar is in de straat.

Met andere woorden, het onderhoud, de herstelling van stookolieketels mag blijven uitgevoerd worden. De stookoliebrander, pomp, ketelregeling mag nog vervangen worden, maar niet het ketellichaam volgens bovenstaande beschrijving. (Bouwunie)