Meerdere wegen leiden naar duurzaam verwarmen

Als Remeha staan we achter het besluit om op termijn te stoppen met fossiele brandstoffen. “We zijn van mening dat er meerdere wegen leiden naar duurzaam verwarmen,” zegt Nicolas Van Dyck van Remeha. “We hoeven als Remeha ook geen kaart te kiezen, omdat we voor bijna alle energievormen een oplossing voorzien. Dat betekent dat wij ook voor iedere situatie altijd het meest objectieve advies kunnen geven.”

De toekomst naar duurzaam verwarmen bestaat uit een mix van concepten, meent Van Dyck. “We hebben alle opties nodig. Dat varieert van elektrische toepassingen (warmtepompen) tot het toepassen van duurzaam gas, zoals biogas, groengas en waterstofgas. Deze verschillende energievormen hebben elkaar echt nodig. Volledig overstappen op elektriciteit is niet haalbaar. En daar helpen we het klimaat ook niet mee. Energietekorten worden op pieken worden immers elders gemaakt op een vervuilende manier. De gasketel is voor het milieu en de portefeuille nog altijd de beste keuze, zeker voor bestaande woningen. De elektriciteitsprijs is vaak veel hoger dan de gasprijs in België.”

Energie stockeren
De grootste uitdaging voor de toekomst is volgens Van Dyck niet het kiezen tussen een groene energievorm, maar hoe we die groen gewonnen energie goed kunnen stockeren. “In de zomer zitten we met grote energie-overschotten, die we eigenlijk pas in de winter nodig hebben, want dan is er een tekort, zeker ’s nachts. Remeha is er vrij zeker van dat de oplossing voor dit probleem (deels) zit in het gebruik van waterstofgas. Het biedt wél mogelijkheden om restenergie in de zomer te stockeren en deze in de winter te hergebruiken, zonder negatieve verbranding of CO2-uitstoot. Ook hierin zijn we ontwikkelingen gestart. Zo hebben we al een waterstofketel gereed voor productie (Hydra) en zijn de bestaande toestellen Tzerra, Calenta en Avanta gecertificeerd voor bijmenging tot 20% waterstof.”

Van Dyck pleit ervoor om iets verder te kijken dan vandaag in het zoeken naar oplossingen die écht het klimaat dienen. “Ga niet het probleem verplaatsen, maar pak het aan bij de bron,” adviseert hij. “Er zal nooit een eenduidige oplossing zijn, de toekomst bestaat uit een mix van concepten.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar RemehaMeer informatie