Extra voorwaarden premie warmtepompboilers

Bij de warmtepompboilers is er zowel een versoepeling als een verstrenging in de voorwaarden. Het was al langer zo dat enkel warmtepompboilers voor sanitair warm water in aanmerking kwamen. Nu moet de installatie bovendien beschikken over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal, om zo aan thermische opslag te kunnen doen.

Daar staat tegenover dat deze premie voortaan altijd cumuleerbaar is met de premie voor een luchtluchtwarmtepomp. Bij andere warmtepompen is enkel cumul mogelijk als de warmtepompboiler eerst geplaats is. Met de premie voor de zonneboiler is geen cumul mogelijk.  Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn voor werken met eindfactuur vanaf 1 januari 2021.

Voor de premies voor hernieuwbare energie (warmtepompen, zonneboilers, warmtepompboilers en nu dus ook zonnepanelen) is er vanaf 2021 een lichte wijziging in de ouderdomseis van de woningen. Voortaan gelden de premies niet alleen voor woningen die vóór 1 januari 2014 zijn aangesloten op het net of waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 1 januari 2014, maar ook voor woningen waarvoor de omgevingsvergunning meer dan vijf jaar geleden werd verleend en die op dat moment voldeden aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen.