Een klein beetje de Elon Musk van de cv-sector

Elon Musk zet met Tesla de traditionele auto-industrie op z’n kop. Hij heeft de ogen geopend van vele vooraanstaande autofabrikanten. Diezelfde weg bewandelt Karl Willemen van Resus, weliswaar op iets kleinere schaal, in de cv-sector. “Wat wij doen is helaas nodig voor de sector,” zegt Karl. “Er worden prachtige installaties en toestellen ontwikkeld, maar ze gaan tegenwoordig vaak tegen een rotsnelheid kapot omdat ze niet behoorlijk ingeregeld worden.”

HVAC-installaties worden gelukkig steeds slimmer. “Toestellen hangen tegenwoordig allemaal aan het internet en zijn op afstand te monitoren en bij te sturen. De industrie maakt nu een ontwikkeling door die in de auto-industrie jaren geleden al is ingezet met als doel om een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te bereiken. Niemand bekommert zich echter om de systemen die achter deze intelligente toestellen hangen, het leidingwerk. En daar wringt het schoentje. Corrosievorming in de leidingen als gevolg van slecht ingeregelde componenten is aan de orde van de dag. En niemand die zich er druk over lijkt te maken. Zeer verontrustend. Terwijl de oplossing heel simpel kan zijn: het integreren van detectoren, die in een vroeg stadium corrosie of andere problemen signaleren in het inwendige van de CV-installatie.”

Corrosiedetectoren
Karl wil de CV-installatie slimmer maken, naar het voorbeeld van de auto-industrie of van elektrische installaties, die tal van beveiligingen, waarschuwingen en diagnosefuncties omvatten.Volgens hem komen er zeer binnenkort nieuwe publicaties uit van het WTCB die helpen corrosie in verwarmingsleidingen te vermijden, door de juiste aanbevelingen te volgen. Aan de publicaties heeft Resus jarenlang meegewerkt. “De documenten zijn broodnodig omdat er zoveel misloopt,” stelt Karl. “De nieuwe richtlijnen zijn een stap in de goede richting, maar er is geen incentive voor installatiebedrijven om ze te gaan toepassen. Als een installatie op storing valt als gevolg van corrosie in leidingen wordt gewoon een nieuwe pomp of wisselaar geplaatst en we sjokken weer verder. Zonde en gemakkelijk te voorkomen met onze detectoren. Het wordt tijd dat de markt het oppakt en er weet van krijgt. Hij hoopt dezelfde weg te kunnen bewandelen als de branddetectoren hebben afgelegd. Het komt nu haast niet meer voor dat ze niet worden geplaatst. Zo ook moet het worden met corrosiedetectoren: ze maken een installatie betrouwbaarder, duurzamer, rendabeler en energiezuiniger.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar ResusMeer informatie