Premie voor investering in zonnepanelen daalt toch niet

De Vlaamse regering heeft begin november beslist om de investeringspremie voor zonnepanelen toch niet te laten dalen. Nadat het Grondwettelijk Hof begin dit jaar het terugdraai-principe van de digitale meter verbood, voorzag de Vlaamse overheid een retroactieve premie voor installaties die voor 2021 waren gelegd. Wie vanaf 2021 zonnepanelen legt, kon dan weer rekenen op een investeringspremie. In het eerste jaar zou die investeringspremie tot 1.500 euro kunnen bedragen, om in de komende jaren stelselmatig te verminderen. Vanaf volgend jaar zou dat nog maximaal 1.125 euro zijn. In 2025 zou ze verdwijnen.

Dat had een neveneffect. Wie de premie dit jaar wilde aanvragen had een digitale meter nodig. Alleen kon Fluvius die plaatsing vanwege alle drukte pas vanaf volgend jaar inplannen. Het gevolg: een premie die 375 euro lager is dan degene die men verwachtte.

De Vlaamse regering boog zich over de premie, en komt met een oplossing. Het niveau wordt in 2022 aangehouden. De premie geldt voor bestaande woningen (bouwaanvraag voor 2014) en bedraagt 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt het plafond van 1.500 euro steun. De principiële beslissing van de regering gaat nu naar adviesraden en de Raad van State, al worden daar geen problemen verwacht. (Bouwunie)