De elektrobarometer Q3: optimisme daalt

De Elektrobarometer daalt lichtjes in het derde kwartaal van 2021 maar blijft ‘in het groen’. Opvallend is dat de elektrobedrijven de huidige situatie iets minder positief inschatten, terwijl de verwachtingen merkelijk beter zijn. Dat is het geval voor het werkvolume, de tewerkstelling en de rendabiliteit. Globaal genomen zijn de elektrobedrijven eerder optimistisch ingesteld, zo schrijft Nelectra.

De elektrobarometer steeg in het tweede kwartaal tot een positieve 100,8 maar daalt lichtjes in het derde kwartaal naar 100,2. Deze waarde boven index 100 wijst op een nog steeds positief evoluerende conjunctuur maar de positieve stemming daalt. 77% van de elektro-ondernemers heeft nu minstens evenveel werk als net voor de vakantie. 23% heeft meer werk. De vooruitzichten zijn opvallend beter, vooral dan voor de elektro-installateurs. 28% denkt in de eerstvolgende maanden meer werk te hebben. Bij de elektrohandelaars is dat maar 8% terwijl 23% zijn werkvolume ziet afnemen.

Iets betere rendabiliteit
De rendabiliteit van de elektrobedrijven blijft min of meer op hetzelfde niveau. 27% verwacht een verbetering voor de nabije toekomst terwijl 21% een achteruitgang verwacht. Dat is eerder het geval bij de handelaars dan bij de installateurs, hoewel ook zij hun winstgevendheid nu positiever beoordelen dan in de voorbije maanden.

Het aantal slechte betalers en de concurrentiedruk zijn licht toegenomen. 7 op 10 ervaart weinig tot geen verandering. Dat was vorige keer 8 op 10. 8 op 10 elektrobedrijven werken nu nog met ongeveer evenveel mensen als enkele maanden geleden. 12% werkt met minder personeel. 10% met meer. Vorige keer gaf 1 op 5 aan extra mensen te willen aanwerven. Dat is dus (nog) niet gelukt. Voor de toekomst denkt 19% aan uitbreiding. Het zijn vooral de installatiebedrijven die willen aanwerven. Bij de handelaars is de aanwervingsdrang kleiner.

De tevredenheid bij de elektrobedrijven was vorige keer beduidend toegenomen. Ook nu zegt 31% tevreden te zijn met de algemene toestand van de economie. 26% is ontevreden. Bij de elektrohandelaars zijn er meer ontevredenen dan tevredenen. Bij de installateurs is dat net andersom. De handelaars zijn wel tevreden over hun eigen bedrijf. Niemand van hen is daar ontevreden over. Bij de installateurs tellen we wel 14% ontevreden ondernemers, maar ook daar zijn diegenen die wel tevreden zijn, in de meerderheid. (Nelectra)