Capaciteitstarief versus uitrol laadinfrastructuur

Nelectra ziet een mogelijke tegenstrijdigheid tussen een uitrol van laadinfrastructuur en het toekomstige capaciteitstarief. Belangrijk voor de federatie is een duurzaam energiebeleid in het belang van het bevorderen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en decentrale productie. Nelectra ziet uiteraard mogelijke opportuniteiten van het capaciteitstarief, zoals diverse aansturingsapplicaties en slimme huishoudtoestellen waarbij de elektro-installateur en retailer een centrale rol kunnen spelen.

Installateurs worden verplicht hun klassiek denkpatroon opzij te zetten en intelligente installaties te bouwen. Domotica en energiebeheerssystemen zullen hand in hand gaan. De plannen van minister Lydia Peeters om openbare laadpalen uit te rollen juicht de federatie toe, ware het niet dat ze niet begrijpt dat dit allemaal wat tegenstrijdig is met het toekomstige capaciteitstarief. De kosten voor het gebruik van openbare snelladers kunnen hoog oplopen voor o.a. werkgevers die hun bedrijfsvloot elektrificeren, gezien de netkosten niet meer zullen berekend worden op het effectieve verbruik, maar op capaciteit, aangerekend op basis van een gemiddelde maandpiek. Hetzelfde geldt voor een laadpaal/wallbox thuis of op het bedrijf. Deze zijn grote verbruikers en daardoor zal grotendeels de piek bepaald worden. Dit zou ook wel eens een zware financiële dobber kunnen worden voor de bedrijven. Wie zal de kosten betalen?

Nelectra houdt eveneens de vinger aan de pols inzake gevolgen voor gebruikers van o.a. accumulatieverwarming. Meten is weten, is het credo van de federatie, en roept alle betrokken stakeholders dan ook op eerst grondige simulaties te maken en de gevolgen goed in kaart te brengen. Alleen op die manier kunnen ze constructief aan een vernieuwd energiebeleid meewerken, in het belang van de leden en hun klanten.