Aanvaardingsplicht zonnepanelen Waals Gewest

Op 1 januari 2022 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in werking in het Waals Gewest, waardoor de inzameling, de recyclage en de financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de bedrijven die voor de eerste maal een zonnepaneel op de markt brengen in het Waals Gewest.

Dit is een gevolg van de publicatie van het Besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017, dat het Besluit van 23 september 2010 betreffende de invoering van een aanvaardingsplicht van bepaalde afvalstoffen wijzigt (B.S. 26/04/2017) en de Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen van 4 februari 2021 (B.S. 03/03/2021).