Projectoproep: (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is vastberaden: de mobiliteit van morgen is duurzaam, veilig en slim. Onze wereld is constant in verandering en we staan voor enorme maatschappelijke, innovatieve- en klimaatuitdagingen. In de mobiliteitsvisie 2040 staat onder meer dat we samen moeten zorgen dat vervoer geen emissies meer uitstoot. Met de overstroming, bosbranden en andere natuurrampen die deze zomer al plaatsvonden is het wel duidelijk: onze planeet vraagt een ‘reset’ en daar wil minister Peeters graag aan meewerken. Vandaar ook dat de visienota ‘Clean Power for Transport’ een kader biedt om de transitie naar schone voertuigen te faciliteren.

“Hier gaat het over concrete stappen die we samen kunnen zetten om de energietransitie mogelijk te maken om zo samen het wagenpark te vergroenen en de emissie uitstoot te reduceren,” zegt minister Peeters. “Op 19 mei lanceerde ik een projectcall voor (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein. De dossiers kunnen nog tot 1 september worden ingediend. Daarom roep ik vandaag op om mee te werken aan de verduurzaming van onze mobiliteit en projecten in te dienen.

Het is mede dankzij vooruitstrevende ondernemingen, die durven een voortrekkersrol op zich nemen en die durven innoveren, dat we samen onze doelstellingen zullen realiseren op vlak van laadinfrastructuur, die de basis vormen van de verduurzaming van de mobiliteit.  “Gisteren nog zag ik hoe in Hasselt het prototype van een innovatieve laadpaal in werking werd gesteld. Het LUPYS-systeem werd in Limburg ontwikkeld en zorgt ervoor dat er in stadkernen met eigen stroom geladen kan worden zonder dat er een kabel op de stoep moet liggen. Een sterk staaltje van creatief ondernemerschap met aandacht voor duurzaamheid. Al deze inspanningen zullen samen mee het verschil maken,” vertelt minister Peeters.

Op 19 juni lanceerde Vlaams minister Peeters de projectoproep voor (semi-)publieke laadpunten op privaat domein. Hiervoor voorziet de minister een budget van 3 miljoen euro. De projectoproep voor (semi)-publieke laadpunten op privaat domein richt zich op laadinfrastructuur die minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk is. “Het kan gaan over parkings aan horeca, supermarkten maar evengoed om tankstations,” aldus minister Peeters. Iedereen moet er kunnen laden, het moet gaan om groene stroom en de nodige basisinformatie moet met de gebruiker gedeeld kunnen worden.

“De bestuurder moet zo de nodige krijgen over het laadpunt: is er een wachttijd, wat is de prijs, wat is het vermogen,… Ik roep iedereen met interesse op om een projectvoorstel in te dienen. Bedrijven die investeren in laadinfrastructuur bouwen mee aan een zero-emissie toekomst. Ze kunnen sneller omschakelen naar een vergroende bedrijfsvloot, ‘kunnen laden’ is een bijkomende service t.o.v. hun klanten en personeel en ze creëren bijkomende laadmogelijkheden voor buurtbewoners zonder eigen laadinfrastructuur. Zo dragen ze zowel maatschappelijk, economisch als klimatologisch hun steentje bij aan de hele gemeenschap“, besluit Lydia Peeters.