Waarom brandventilatie levens kan redden

Een brand kan een gebouw in korte tijd volledig verwoesten. Het is daarom belangrijk dat personen in geval van brand zo snel mogelijk het gebouw kunnen verlaten. Niet het vuur zelf, maar de giftige dampen en de rook zijn de belangrijkste doodsoorzaak. De toepassing van natuurlijke RWA-systemen in combinatie met toevoerluchtopeningen zorgen voor een snelle rookafvoer, maar bieden in de dagdagelijkse praktijk nog meer voordelen, nl. voor het comfort van gebouwgebruikers.

Colt International nv is een wereldwijde speler op het gebied van brandveiligheid en biedt systemen voor brandventilatie, rookafzuiging, rookluiken en RWA-systemen voor de industrie en grote openbare gebouwen. “Onze producten vinden een toepassing in eigenlijk alle mogelijke gebouwen, gaande van kantoren en shopping centra tot luchthaventerminals, tunnels en ondergrondse parkings ,” begint Patrick Janssens, Sales Manager Brandbeveiliging van Colt International nv. “Onze verschillende producten – rookluiken, beweegbare of vaste rookschermen en mechanische RWA-ventilatie – zorgen ervoor dat rook (met zijn giftige dampen) naar het gewenste extractiepunt kan geraken. Naar gelang het type gebouw gaan we de benodigde debieten berekenen volgens de nationale wetgeving. De berekeningsmethoden kunnen verschillen  per land.”

Dubbelfunctie
Het primaire doel van een rook- en warmteafvoer installatie is volgens Janssens tweeledig. “Enerzijds zorgt een RWA installatie ervoor dat aanwezige personen op een veilige manier buiten geraken en anderzijds kan de brandweer dankzij de installatie een interventie uitvoeren. Het RWA-systeem zorgt er  voor dat de onderzijde van de rooklaag voldoende hoog blijft. De verhouding tussen de luchttoevoer en de rook- en warmteafvoer moet minimaal 1 op 1 zijn. Bij grotere gebouwen zal men deze gaan compartimenteren door middel van rookschermen.” De toevoer van verse lucht is dus minstens zo belangrijk en daar heeft Colt verschillende mogelijkheden voor, ook voor esthetische oplossingen waar de toestellen vrijwel onzichtbaar opgaan in de gevel.

Volgens Janssens worden de rookluiken in de meeste gebouwen eveneens gebruikt voor de dagelijkse natuurlijke ventilatie. “Als de verluchters openstaan profiteren gebouwgebruikers van het natuurlijke ventilatiesysteem. Dit ventilatiesysteem is zelfregelend en bezorgt de gebouwgebruikers een hoge comfortgraad.  In geval van regen sluiten de luiken automatisch dankzij een regendetector in de sturing.”

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Colt InternationalMeer informatie