Vereenvoudiging btw-attest

Voor het uitvoeren van renovatiewerken geldt een attesteringsplicht om aanspraak te maken op het verlaagd btw-tarief van 6%. Sinds 1 januari 2022 kan dit attest vervangen worden door een standaardverklaring op de factuur die wordt opgemaakt aan de klant. Vanaf 1 juli 2022 wordt het gebruik van het attest definitief afgeschaft.

Bouwunie heeft er sterk voor gepleit om deze administratieve vereenvoudiging door te voeren. Er dient wel een standaardverklaring te worden vermeld op de factuur. En die luidt als volgt: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.” (via Bouwunie)