Regenweer en corona zorgen voor vertragingen in de bouw

Ook al kunnen we niet spreken van een strenge winter en zijn er voorlopig weinig vorstdagen, toch heeft het weer de voorbije weken roet in het eten gegooid voor de bouwsector. De regenval en stormen zorgen voor vertragingen op de bouwwerven. Uit een bevraging van Bouwunie bij 241 buitenaannemers blijkt dat 95% te lijden heeft onder de slechte weersomstandigheden. De helft geeft aan dat ze in deze periode meer weerverlet heeft gehad dan de voorbije jaren.

Door de aanhoudende regen van de voorbije weken zijn veel werven modderpoelen geworden. Soms maakt dat werken simpelweg onmogelijk, maar ook de efficiëntie neemt af. Vrachtwagens rijden vast, nutsvoorzieningen kunnen niet worden aangesloten, metsel- en dakwerken moeten worden uitgesteld, graafwerken worden moeilijk of onmogelijk… Dit brengt extra kosten met zich mee en de werven lopen vertraging op. Een derde van de bevraagde aannemers geeft aan een vertraging van drie weken of meer te verwachten, bij 70% gaat het over minstens twee weken.