PLF en register voor buitenlandse arbeidskrachten opgeheven

Bouwunie is tevreden dat bouwbedrijven niet langer Kafkaiaanse documenten moeten bijhouden in strijd tegen het coronavirus.

Bouwbedrijven (hoofdaannemers) moesten sinds vorig jaar voor elke buitenlandse werkkracht gedetailleerde lijsten bijhouden met onder andere naam, geboortedatum, verblijfsplaats, rijksregisternummer, telefoonnummer en de personen met wie hij in België samenwerkt. En dit voor de ganse keten van onderaannemers. Eveneens moesten alle PLF-documenten opgevraagd worden.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Ministerieel Besluit van 28 juli 2021 hoeft geen van deze documenten nog bijgehouden te worden door de hoofdaannemer! Het desbetreffende artikel werd na aanhoudend lobbywerk van Bouwunie eindelijk opgeheven.