Ondernemersvertrouwen licht verbeterd volgens Bouwbarometer

In het eerste kwartaal van dit jaar strandt de Bouwbarometer, de driemaandelijkse conjunctuurmeter voor de Vlaamse bouwondernemers, op 97,2 punten. Een vol indexpunt beter dan in het laatste kwartaal van 2022. “Maar we zijn er nog lang niet”, aldus Bouwunie. “Het ondernemersvertrouwen is weliswaar licht gestegen, maar bengelt nog steeds diep onder de gezonde grens van 100 punten.”

Vooral de dalende winstgevendheid blijft de bouwondernemers parten spelen. Zo is de winstgevendheid de voorbije maanden bij 3 op 10 bouwbedrijven nog afgenomen. Vandaag maakt slechts de helft van de ondervraagde bouwbedrijven winst. De rest werkt break-even of zelfs met verlies. Een volgens Bouwunie “op termijn onhoudbare situatie, want zo is er geen marge voor investeringen of om reserves op te bouwen”.

Die verhoogde druk op de winstgevendheid vertaalt zich ook duidelijk in het aantal faillissementen. In 2022 gingen maar liefst 1.080 Vlaamse bouwbedrijven over de kop. Een triest record.  Ook in de eerste maanden van dit jaar lag het aantal faillissementen hoog, wat niet veel goeds voorspelt voor 2023.

De laatste tijd lijken de bouwmateriaalprijzen – met uitzondering van enkele uitzonderingen – enigszins te stabiliseren. Elke werknemer kreeg intussen ook zijn indexering en ook de energieprijzen dalen min of meer. Die combinatie zou de consumenten toch wat meer ademruimte moeten geven om opnieuw te bouwen of verbouwen. Wat ook het optimisme en dus het vertrouwen van de bouwondernemers licht doet toenemen.

Toch heeft 36% van de bouwbedrijven nu nog minder werk dan in december. De orderboekjes zijn wel iets verder in de tijd gevuld dan op het einde van vorig jaar. Ondanks het lagere huidige werkvolume is er weinig bereidheid om in te krimpen op vlak van personeelsbestand. 13% van de bouwbedrijven denkt aan ontslagen, terwijl 10% extra mensen wil aanwerven. De meeste bouwbedrijven houden dus hun personeelsbestand min of meer op peil. Goede vakmensen zijn en blijven gegeerd en de arbeidsmarkt is krap. (via Bouwunie)