‘No regret’-scenario van 4 miljard euro voor elektriciteitsnetten blijft

Fluvius heeft de nieuwste versie van zijn tienjarig Investeringsplan voorgesteld. Opvallend zijn de sterke daling in de verwachte investeringen voor het gasnet naar 63 miljoen euro per jaar in 2033, het belang van digitalisering naast nieuwe kabels en cabines en het verder aanhouden van het ‘no regret’-scenario met 4 miljard aan extra investeringen in het elektriciteitsnet. Daarnaast worden de grote lijnen van het plan van vorig jaar in de nieuwe editie voor de periode 2024 – 2033 behouden.

Die energietransitie is in volle gang. Door het streven naar klimaatneutraliteit in 2050 en alle bijhorende evoluties op het vlak van mobiliteit, verwarming van gebouwen, industriële processen en productie van groene energie zal vooral het elektriciteitsnet in de komende jaren extra onder druk komen te staan. Sinds vorig jaar moet de netbeheerder jaarlijks op vraag van regulator VREG een investeringsplan over een tijdspanne van tien jaar neerleggen waarin toegelicht wordt welke investeringen en acties volgens Fluvius nodig zijn om de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit en gas aan te passen aan alle nieuwe maatschappelijke noden door de energietransitie. Klik hier voor een uitgebreid verslag.