Nieuwe wetten en regels in 2021 voor de bouw

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe wetten en regels. Bouwunie heeft de belangrijkste bouwspecifieke veranderingen voor u opgesomd. Het overzicht wordt in de loop van de volgende weken steeds verder aangevuld.

Enkele higlights.De lang gevraagde uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor afbraak en heropbouw naar gans België komt er vanaf 1 januari 2021.Voor wie niet in aanmerking komt voor de 6% btw bij sloop en heropbouw heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022.

De installatie van een PV-installatie (fotovoltaïsche zonnepanelen) die na 1 januari 2021 in dienst wordt genomen, geeft recht op een premie (en niet meer op een terugdraaiende teller). De premie bedraagt tot 1.500 euro per woning of wooneenheid, berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp, met een maximum van 40 procent van de investeringskosten.

Omdat de Vlaamse Regering het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming wil beperken, is een aardgasaansluiting bij projecten met omgevingsvergunning vanaf 2021 alleen nog mogelijk in specifieke situaties. Bij bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, mag vanaf 2021 geen gebruik meer worden gemaakt van stookolieketels. De vervanging van de bestaande ketel door een stookolieketel is nog mogelijk.

Alle details zijn hier te lezen.