Nieuwe garantieregels: Nelectra eist versterking van het verhaalsrecht

De nieuwe garantieregels zijn 1 juni in werking zijn getreden. In de nieuwe wetgeving behouden consumenten de garantietermijn van 2 jaar maar de duur van de omkering van de bewijslast wordt van 6 maanden naar 2 jaar gebracht. Eindverkopers moeten vanaf nu dus gedurende de volledige 2 jaar bewijzen dat het gebrek veroorzaakt is door verkeerd gebruik van de consument. Nelectra betreurt dit, want het is in de praktijk vaak zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om aan te tonen dat de consument zelf verantwoordelijk is voor het defect en bij twijfel trekt de consument wettelijk gezien aan het langste eind.

Het grootste probleem in dit verhaal is dat het regresrecht waar eindverkopers over beschikken om zich op hun beurt te wenden tot de producent, tekort schiet en maar zelden effectief kan worden uitgeoefend. Fabrikanten zijn immers meestal grote, internationale spelers die vaak in het buitenland gevestigd zijn en de kleine, lokale zelfstandige KMO’er bevindt zich in een veel zwakkere positie ten aanzien van deze veel machtigere producenten. In de praktijk kunnen ze de kosten die zij maken voor de herstelling of vervanging van goederen onder garantie daarom vaak niet (volledig) verhalen op de fabrikant die nochtans verantwoordelijk is voor de conformiteit van zijn producten. Hierdoor zal de KMO in heel wat gevallen finaal met de kosten blijven zitten en dat is volgens Nelectra totaal onaanvaardbaar.

Nelectra eist daarom dat deze uitbreiding van de garantie ten voordele van de consument gepaard gaat met een evenredige versterking van het verhaalsrecht van de eindverkoper ten aanzien van de producent. Dat houdt in dat niet alleen de nodige wisselstukken gratis door de producenten ter beschikking worden gesteld, maar dat eindverkopers ook vergoed worden voor de werkuren en verplaatsingskosten die zij in het kader van een herstelling of vervanging onder garantie maken. De versterking van het verhaalsrecht is trouwens één van de doelstellingen van het federaal regeerakkoord 2020-2024 en Nelectra roept de politiek dan ook op om hiertoe dringend de nodige wetgevende initiatieven te nemen. (via Nelectra)