Nieuwe energielabels ‘ontrafeld’

In 2021 komen er -in verschillende stappen- nieuwe energielabels op de markt. Bram Verckens, diensthoofd algemene directie energie infrastructuur en controles van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie geeft wat meer duiding.

Naar aanleiding van de introductie van de nieuwe energielabels, krijgt Nelectra steeds meer vragen. Zoals, wie is verantwoordelijk voor de meetmethodiek van huishoudtoestellen en op basis waarvan wordt gemeten? In het vakmagazine ElektroVisie geeft Bram Verckens tekst en uitleg.