Klimaatarrest: Investeer in premies en herzie beslissing sloop en heropbouw

We hebben geen klimaatarrest nodig om te weten dat energetisch bouwen en renoveren nodig is. Uiteraard is dat alleen onvoldoende om de oorspronkelijke klimaatdoelstellingen, laat staan die uit het klimaatarrest te halen. Hiervoor is een totaalaanpak nodig. Maar iedereen moet bijdragen, en de bouwsector wil dat zeker. Aan het woord is Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. Warmtepompen zijn hierbij zeker een element, maar “de eerste stap richting energetisch bouwen en renoveren is en blijft goed isoleren.”

“Investeren in technieken in hernieuwbare energie, zoals warmtepompen, komt pas daarna. Bovendien is een warmtepomp niet overal de beste keuze en niet overal realiseerbaar. Het is dus belangrijk om niet op één-twee-drie af te stappen van fossiele brandstoffen en zomaar direct over te gaan tot de installatie van warmtepompen”, benadrukt Waeytens. De bouworganisatie vraagt om ook aandacht te hebben voor alternatieven zoals warmtenetten. Maar ook binnen de warmtepompen bestaan veel soorten, denk maar aan geothermische, lucht-lucht of lucht-water. En voorlopig moet op zijn minst de hybride warmtepomp mogelijk zijn.

Voorts wijst Bouwunie op de betaalbaarheid van energetisch renoveren en bouwen. Bestaande verbouwpremies, subsidies of gunstige btw-tarieven (bv. voor warmtepompen bij nieuwbouw) verlengen en uitbreiden, is hierbij van groot belang. Voor Bouwunie is het ook zonneklaar dat de federale regering haar beslissing over 6% btw-tarief voor sloop en heropbouw dringend moet herzien. Bouwunie pleit voor een algemeen btw-tarief van 6 procent, minstens voor 4 jaar en liefst definitief, zonder enige beperkingen. Zodat ook bouwpromotoren en private investeerders er gebruik van kunnen maken om zo de huur- en woningmarkt te vernieuwen én te verduurzamen. “Dit alles samen is volgens Bouwunie de enige manier om de doelstellingen te halen”, besluit Waeytens. (via Bouwunie)