Herschaling van energielabels

Europa is al geruime tijd bezig met de herschaling van de energie-efficiëntielabels voor elektrische apparaten. Vanaf 1 maart 2021 zullen bepaalde huishoudapparaten zoals vaatwassers, koelkasten, wasmachines en televisies verplicht voorzien moeten zijn van het nieuwe energielabel. Op 1 november 2020 start een overgangsperiode waarin de fabrikant naast het huidige, ‘oude’ label ook reeds het nieuwe label moet meeleveren.

Het blijkt dat bij sommige toestellen nu reeds de beide labels meegeleverd worden. Vandaar dus dat er twee energielabels in de doos zitten. Nelectra werkt momenteel samen met de FOD Economie aan de opmaak van gezamenlijk communicatiemateriaal omtrent deze herschaling van de energielabels. Binnenkort zullen we onder meer een brochure verspreiden die u moet helpen om aan uw klanten uit te leggen dat een toestel dat thans energielabel “A+++” heeft en in de toekomst bvb. “D” wordt, uiteraard even energiezuinig blijf