Altijd een geschikte kandidaat voor je vacature

Een IBO is de ideale oplossing voor vacatures waarvoor je geen geschikte kandidaat vindt. IBO staat voor Individuele Beroepsopleiding. De IBO-formule is heel eenvoudig: je leidt een werkzoekende op in je bedrijf om een job te leren. Na de IBO werf je deze persoon aan met een arbeidscontract.

Tijdens die opleiding betaal je geen loon of RSZ, maar enkel een vast maandelijks bedrag dat alle kosten dekt, zoals dossierkosten en verplaatsingskosten. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het loon dat de kandidaat krijgt na aanwerving: het varieert van min. 650 € tot max. 1400 € per maand. Je sluit voor de IBO-cursist ook een arbeidsongevallenverzekering en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af. En na een geslaagd IBO-traject bied je de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan.

De meeste werkzoekenden komen in aanmerking voor een IBO. Heb je een kandidaat, neem dan meteen contact op met VDAB. Jouw IBO-consulent geeft je graag advies en stippelt samen met jou een opleidingstraject uit. In overleg met VDAB bepaal je het opleidingsprogramma op maat van de kandidaat én jouw bedrijf. (via Bouwunie)