15.000 elektrotechnici nodig voor klimaat- en renovatie-ambities

De huidige doelstellingen rond klimaat, renovatie en de energietransitie, drijven de nood aan personeel in de elektrotechnische sector nu al naar een record. Naar schatting zullen er zo’n 15.000 nieuwe medewerkers nodig zijn in de sector. Volta en VDAB ondernemen actie. Ze versterken hun samenwerking en nemen nieuwe initiatieven. Zo helpen ze werkgevers om nieuwe kandidaten kansen te geven en op te leiden. Dat deden ze op 12 december op een ontbijtsessie voor werkgevers in Hamme.

In de afgelopen 12 maanden ontving VDAB 12.163 vacatures voor beroepen in de elektrotechnische sector. Daarvan stonden eind november nog 3.880 vacatures open. Beroepen zoals residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, onderhoudselektricien, technicus koeltechniek en klimatisatie en installateur datacommunicatienetwerken staan dan ook al jaren in de knelpuntberoepenlijst van VDAB. Meestal gaat het hierbij om zware knelpuntberoepen met zowel een kwalitatief als een kwantitatief tekort.

Volta vertegenwoordigt de bedrijven en werknemers in de elektrotechnische sector en luidt de alarmbel. Peter Claeys, directeur Volta: “De elektrotechnische sector kampt al jaren met een tekort aan werknemers. Bovendien zal de vraag naar elektrotechnici de komende jaren enorm toenemen. De energietransitie en de ambities rond klimaat en renovatie drijven de vraag naar personeel enorm op. In de komende jaren verwachten we dat er zo’n 15.000 nieuwe medewerkers nodig zullen zijn.”

De sector schat dat het de komende jaren zo’n 15.000 nieuwe medewerkers zal moeten aantrekken om de klimaatambities, doelstellingen rond renovatie, en de energietransitie waar te maken. Denk bijvoorbeeld aan personeel voor de installatie en het onderhoud van laadpalen, warmtepompen, energiesystemen, digitale meters, fotovoltaïsche zonnepanelen, batterijen, enzovoort. Verschillende rapporten bevestigen deze nood. Bovendien is er niet alleen nood aan extra personeel. De elektrotechnici van de toekomst zullen ook meer groene vaardigheden nodig hebben. Want er waait een groene transitie door de sector, waarvoor medewerkers moeten leren werken met nieuwe, groene technologie.

Om de tekorten in de sector aan te pakken, versterken en versnellen Volta en VDAB hun samenwerking. Ze ondertekenden een nieuwe overeenkomst met een focus op het opleiden van mensen voor een job in de sector, het toeleiden van mensen naar de sector en het versterken van de competenties van zij die vandaag in de sector actief zijn.