Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen

Vanaf 1 oktober 2018 start bij UGain – UGent Academie voor Ingenieurs – de postacademische opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen.

De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting, …) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water, …). per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Daarnaast verwerven de deelnemers inzicht in de energieprestatieregelgeving (EPB) en de impact van zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen op de energieprestatie van gebouwen.

Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw. Deze opleiding is erkend door VEA en kan gevolgd worden om een erkenning als EPB verslaggever te bekomen.