Veilig legionellabeheer

De kwaliteit van het drinkwater in België is zeer goed en wordt dagelijks getest door de watermaatschappij. Wat veel mensen echter niet weten is dat er altijd een kleine (lees: veilige) hoeveelheid legionella in het water aanwezig is. In gebrekkige en stilstaande sanitaire installaties worden ideale omstandigheden gecreëerd voor legionella om zich op grote schaal te kunnen vermenigvuldigen. Dan wordt het bij verneveling wel schadelijk voor de gezondheid. Xavier de Wintere van AquaDomo geeft tips voor veilig legionellabeheer.

Aquadomo maakt deel uit van drinkwaterbedrijf Farys en is gespecialiseerd in veilig legionellabeheer van sanitaire installaties in de private sector, zoals zorginstellingen, bedrijven en onderwijs. “We schrijven legionellabeheersplannen, nemen staalmonsters die we onderzoeken in ons eigen labo en kunnen installaties ook zelf aanpassen en verbeteren,” legt De Wintere uit. Hij geeft een aantal voorbeelden van onveilige situaties. “De grootste boosdoener voor het uitbreken van legionella is stilstand of een over-dimensionering van leidingen. Leidingwater moet namelijk voldoende ververst worden, zodanig dat de kwaliteit niet kan verslechteren. Bij het wegnemen van apparatuur of toestellen wordt vaak de waterleiding vergeten. Dode leidingstukken zijn de ultieme voedingsbodem voor legionella die zich vervolgens als een groeihaard in de rest van de installatie kan verspreiden.”

Voorkomen
Legionella voorkomen, begint al met een goed ontwerp waarbij aandacht is voor legionella, zegt De Wintere. “Een belangrijk uitgangspunt is om de leidingen voor koud- en warmwater zover mogelijk van elkaar te brengen. In grote gebouwen is het aan te raden om twee schachten/kolommen te voorzien. Zorg verder voor een goede dimensionering van de leidingen. Een te grote buisdiameter betekent minder doorstroming en verversing.” Verder adviseert De Wintere installateurs zich te houden aan de code goede praktijk BBT voor het aanleggen van sanitaire installaties. “Tijdens de exploitatie is het aan de gebouwbeheerder om ervoor te zorgen dat elk tappunt bijna wekelijks wordt gebruikt. Zo niet, kan je best spoelen of afsluiten. Ook is het goed regelmatig de temperaturen te controleren. Voor koud water geldt een maximumtemperatuur van 25°C en voor warm een minimumtemperatuur van 55°C aan het tappunt. Temperatuurbeheersing is de standaard maatregel om de vorming van legionella te voorkomen.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AquaDomoMeer informatie