Zelfuitbalancerende thermostaatkraan

Een goed gebalanceerd verwarmingsnetwerk is van cruciaal belang voor het comfort van de gebruiker én het directe impact op het energieverbruik. COMAP, een toonaangevende fabrikant van energie-efficiënte oplossingen van de warmteopwekking tot de warmteafgifte in gebouwen, brengt met AutoSar een thermostaatkraan van de nieuwste generatie waarbij de uitbalanceringsfunctie in het kraanhuis is ingebouwd. Dat vereenvoudigt de uitbalancering van de verwarmingskring. Interventies beperken zich immers tot de radiatoren.

De bedoeling van het balanceren van een verwarmingsnetwerk is het water correct verdelen over alle circuits. Als het netwerk echter niet van bij het begin correct gebalanceerd wordt, zal het water automatisch de ‘gemakkelijkste’ weg volgen, ten koste van de andere circuits. Dat zal zich vertalen in een oververhitting van de stralers die zich het dichtste bij de pomp bevinden of een tekort aan warmte op de bovenverdiepingen. Kortom, ongemak bij de gebruikers. Een ander gevolg van een gebrekkige balancering is dat er warmer water door het netwerk vervoerd moet worden dan in feite nodig is om een aanvaardbare temperatuur te handhaven in de slecht ontsloten ruimten. Dat zal tot een verhoging van de verwarmingscurve en dus tot energieverspilling leiden.

AutoSar, all-in-one oplossing
COMAP brengt met de AutoSar thermostaatkraan een all-in-one oplossing. De uitbalanceringsfunctie is geïntegreerd in het kraanhuis door de introductie van een verschildrukregelaar. Die zorgt ervoor dat het debiet van elke radiator constant blijft, ongeacht de drukverschillen in de verwarmingskring. Dat is nodig voor de goede werking van een radiator, aangezien deze moet kunnen beschikken over het nominale debiet waarvoor hij werd berekend.

Niet alleen de lay-out van de verwarmingskring zorgt voor de verstoring van het hydraulisch evenwicht, ook het openen of dichtdraaien van thermostaatkranen tijdens hun normale werking kan hiervoor zorgen. In dat geval is een uitbalanceringoplossing essentieel. Die zorgt ervoor dat het debiet van elk warmteafgiftesysteem overeen blijft komen met het debiet waarvoor het werd ontworpen, ongeacht de werking van de andere radiatoren in de verwarmingskring. Uitbalanceren is niettemin een complexe operatie die een tussenkomst vereist ter hoogte van de opgaande kolommen en die door veel installateurs wordt verwaarloosd.

Eenvoudige uitbalancering
De zelfuitbalancerende AutoSar-thermostaatkraan vereenvoudigt de uitbalancering aangezien de tussenkomsten beperkt blijven tot de radiatoren. Deze oplossing is in het bijzonder geschikt voor middelgrote verwarmingskringen, aangezien de plaatsing van strangregelventielen op de verschillende aftakkingen van de kring zo overbodig worden. De AutoSar-technologie van COMAP maakt niet alleen de opdracht van installatiebedrijven gemakkelijker, ze biedt ook tal van voordelen aan de beheerders en de gebruikers van een gebouw. Een correct uitgebalanceerde kring verlaagt immers het risico op oververhitting en op onvoldoende verwarmde ruimtes. Het uiteindelijke gevolg is een hogere energie-efficiëntie voor de volledige installatie.

Wat met radiatoren met reeds ingebouwd kraanwerk? 

Zeker in nieuwbouw worden vaak radiatoren geplaatst waar de kranen reeds ingebouwd zijn in de radiator.
Ook hier heeft COMAP een oplossing voor. In dit geval biedt COMAP een collector aan waar de AutoSar-kranen gemonteerd worden op de collector.
De inregeling van het debiet gebeurt hier dan op de collector en niet ter hoogte van de radiatoren.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar COMAPMeer informatie