Waarom stookolie kan bijdragen tot de energietransitie

Niemand twijfelt vandaag aan de noodzaak om ons energiegebruik milieuvriendelijker en zuiniger te maken. Zowel op het vlak van mobiliteit, industrie als landbouw zijn inspanningen noodzakelijk. Ook de verwarming van zowat 5 miljoen Belgische gebouwen zal anders moeten. Daarvoor heb je politieke visie, technologische innovaties en een maatschappelijk draagvlak nodig. Rekening houdend met deze drie essentiële ingrediënten, kan je enkel concluderen dat stookolie nodig is om de energietransitie waar te maken. Dat zegt Willem Voets, General Manager van Informazout.

In de energietransitite laat de politiek de samenleving de sprong wagen, zonder stil te staan bij de gevolgen en de praktische haalbaarheid, meent Voets. “Zo ging het ook met de recente aankondigingen rond een mogelijk verbod op stookolieketels. Men besefte onvoldoende dat de potentiële alternatieven voor stookolieketels vandaag nog in hun kinderschoenen staan. Ze vertonen ernstige tekortkomingen en/of hebben nog een lange weg af te leggen voor ze betaalbare en efficiënte warmte kunnen bieden. Zo beschikt België vandaag slechts over 50 kilometer aan warmtenetten, kunnen warmtepompen onvoldoende warmte produceren in bestaande woningen en biedt gas een uitstoot van broeikasgassen die vergelijkbaar is met stookolie. Ten slotte zou een massale elektrificatie van ons verwarmingssysteem gigantische investeringen in extra productiecapaciteit en opslag vergen, wat verwarmen op elektriciteit nog duurder zou maken.”

Technologische neutraliteit
Dat wil niet zeggen dat de overheid bij de pakken moet blijven zitten, zegt Voets. “Wees ambitieus, stel duidelijke doelstellingen, onder meer voor wat betreft de CO2 reducties. Het is aan de energiesector om de brug te bouwen en uit te zoeken welke de meest efficiënte, milieuvriendelijk én betaalbare oplossingen zijn. Daarom draagt het Europese Energiebeleid het principe van technologische neutraliteit hoog in het vaandel. Met andere woorden: verbied geen technologie, verwacht van haar het beste. Je zal verbaasd staan van de innovaties die deze aanpak teweegbrengt. Mensen die vandaag een nieuwe hoogrendementsketel installeren, besparen jaarlijks tot 30% op hun energiefactuur en veroorzaken 30% minder CO2 uitstoot. Het gemiddeld verbruik van stookolie per gebouw is in de afgelopen 30 jaar met 45% gedaald. Als je de volledige levenscyclus – van productie tot consumptie – van de alternatieve verwarmingssystemen in ogenschouw neemt, doet het geen enkele verwarmingsbron beter. Ten slotte is stookolie vandaag ook zwavelarm, wat een optimale verbranding garandeert. Met de intrede van alternatieve synthetische vloeibare brandstoffen, zoals bijvoorbeeld met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO) uit rest- of afvalstromen, zal de CO2 uitstoot zelfs met 90% kunnen dalen. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe hernieuwbare energievorm is dat het geen aanpassingen vergt van de verwarmingsinstallatie.”

Betaalbaar comfort
Hoogrendementsketels kunnen volgens Voets vandaag al perfect gecombineerd worden met hernieuwbare energie-oplossingen zoals thermische zonnepanelen voor sanitair warm water of in een hybridesysteem met warmtepomp. “Zo zal stookolie, die zeer eenvoudig is op te slagen, in de toekomst steeds vaker als back-up optreden wanneer er onvoldoende hernieuwbare energie aanwezig is, tijdens de koude en donkere winteravonden. Warmtecomfort is gegarandeerd en de energiefactuur blijft betaalbaar. Wat ons bij het derde essentiële element brengt van de energietransitie, met name het maatschappelijke draagvlak. Ongeveer 3,5 miljoen Belgen verwarmen zich vandaag met stookolie. Dat is één derde van de Belgische woningen. Zij hebben nood aan geloofwaardige, betaalbare en werkbare oplossingen om de energietransitie in te zetten. Deze consumenten kozen destijds bewust voor stookolie omwille van de vele voordelen, maar soms ook uit noodzaak omdat er geen alternatieven voorhanden waren. Ze staan echt niet te springen om van warmtebron te veranderen, als ze geen meerwaarde levert op het vlak van het milieu (aardgas) en/of hen op hoge kosten jaagt (warmtepompen aangevuld met elektriciteit). Of denk je dat ze bereid zijn om massaal te verhuizen naar een wijk dat reeds aangesloten is op een warmtenet?”

Ondanks de wereldwijde inspanningen om energie-efficiënter te gaan leven, wijzen alle prognoses in de richting van een toename van het totale energieverbruik, concludeert Voets. “We gaan daarom elke energiebron hard nodig hebben om aan de toenemende vraag te blijven voldoen en toch onze klimaatdoelstellingen te halen. Geen enkele energiebron of technologie is vandaag in staat om de energietransitie alleen te dragen. Enkel een technologieneutrale aanpak, die innovatie en stimuleert en oog heeft voor het maatschappelijke draagvlak, zal de kloof tussen heden en koolstofarme toekomst kunnen overbruggen.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar InformazoutMeer informatie