Verwarmen met stookolie staat niet buitenspel

In de energietransitie wordt door beleidsmakers hoog ingezet op 100% elektrificatie. Maar is dit een realistische, haalbare en betaalbare oplossing? Alles elektrisch. “Dit zal een gigantische impact hebben op de vraag naar elektriciteit en een immense invloed op de productie ervan om in de behoeften te voorzien,” zegt Willem Voets, algemeen directeur van Informazout. “Want energie hebben we niet enkel nodig voor de verwarming van gebouwen, maar ook voor transport, industrie, landbouw en voor de normale stroomvoorziening in gebouwen.”

Modernisering ketelpark
Voets vervolgt: “De wereldwijde stijgende vraag naar energie, de onregelmatige beschikbaarheid van hernieuwbare energie afkomstig van wind en zon in onze regio, de complexe problematiek van opslag en transport van elektriciteit en de hoge kostprijs van de investeringen hebben als gevolg dat, als we enig realisme aan de dag leggen, we nog lang afhankelijk zullen zijn en blijven van fossiele brandstoffen zoals stookolie voor de verwarming van onze woningen. Als we inzoomen op het verwarmen van ons bestaand gebouwenpark dan moeten we in de eerste plaats inzetten op het voldoende isoleren van deze woningen en op de modernisering van het ketelpark. Energie die we niet verbruiken of niet nodig hebben is nog altijd veruit de beste besparing.”

Tot 30% besparen
Ook de verwarmingssystemen op stookolie kunnen daarin hun steentje bijdragen, zegt Voets. “Vandaag worden in ons land één op drie woningen verwarmd met stookolie. Door het zeer hoge rendement van de moderne HR stookolieketel kunnen we tot 30% besparen in vergelijking met een oude installatie van twintig jaar of ouder. Bovendien zijn zij perfect te combineren met hernieuwbare energie en is een extra vermindering van de broeikasgassen te realiseren. Met hybride installaties op stookolie kan men perfect gaan inspelen op de wisselvallige beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen vooral tijdens de koude en donkere dagen in de winter. En laat dit nu net de periode zijn waar we onze verwarmingsinstallatie het meest nodig hebben. Voor de consument betekent dit bovendien dat hij een zekere controle behoudt op de prijs die hij betaalt voor zijn energieverbruik, zijn steentje bijdraagt aan een betere leefomgeving en toch zijn warmtecomfort behoudt.”

Informazout Install Award
Onze energie zal in de toekomst dus niet enkel van elektriciteit kunnen komen en daarom is het een veel realistischer parcours om een technologieneutraal beleid te voeren en hoog in te zetten op het verbeteren van de efficiëntie van bestaande installaties en het stimuleren van het gebruiken van de moderne en beschikbare technologie, concludeert Voets. Om deze visie te ondersteunen lanceert Informazout de Informazout Install Awards: elk jaar worden prijzen toegekend aan installateurs die recent een hoogrendementsketel op stookolie hebben geplaatst volgens de regels van de kunst, al dan niet in combinatie met hernieuwbare energie. De motivatie voor deze wedstrijd kwam door de constatering dat ongeveer de helft van de Belgische stookolieketels sterk verouderd zijn. Willem Voets vond dat het tijd was om de ketelvervanging aan te moedigen, liefst in combinatie met hernieuwbare energie.

Gratis stookolie en reischeque
De Informazout Install Awards worden uitgereikt in 2 categorieën:

  1. PERFORMANCE – de categorie zonder koppeling aan een hernieuwbare energiebron: een hoogrendementsketel op mazout met lager verbruik en lagere milieubelasting
  2. HYBRIDE – de categorie waarin een mazoutketel gekoppeld wordt aan een hernieuwbare energiebron zoals een zonneboiler of warmtepomp

Per categorie is er een award en reischeque van 2.500 € voor een Nederlandstalige en een Franstalige installateur of technicus. Ook de eindklanten – bij wie de winnende installatie werd geplaatst – delen in de prijzen: zij krijgen 1.000 liter stookolie terugbetaald. Alle installaties van minder dan twee jaar uitgevoerd volgens de regels van de kunst komen in aanmerking. Ze worden op diverse parameters beoordeeld door een jury van vijf experts. De wedstrijd staat open ongeacht of men al MazoutExpert is of niet. In dat laatste geval moeten de installateurs wel een dossier indienen om het label te halen. Inzendingen zijn mogelijk tot het einde van het jaar. Inlichtingen en inschrijvingen via de website van Informazout.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar InformazoutMeer informatie