Nieuwe premies voor 2019

Wie zijn oude kachel vervangt door een performanter, milieuvriendelijker toestel, krijgt voortaan van de Vlaamse regering een premie die kan oplopen tot 250 euro. Vlaanderen wil op die manier de uitstoot van fijnstof verminderen, die onder meer door hout- en steenkoolkachels wordt veroorzaakt. Eén houtkachel vervuilt meer dan zes vrachtwagens, concludeerden Britse onderzoekers onlangs nog.

De premies kunnen vanaf begin 2019 worden aangevraagd. Tegen dan worden ook de exacte voorwaarden meegedeeld. “Voor een aantal sociale doelgroepen kan de vervangingspremie voor een oude kachel oplopen tot 1.000 euro,” zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. De premie voor aanschaf van een warmtepompboiler voor particulieren start aan 400 euro en dooft de komende vijf jaar langzaam uit. Vanaf 2020 bedraagt de premie nog 300 euro. Vanaf 2021 tot eind 2023 krijg je nog maximaal 200 euro. Ook voor bedrijven bedraagt de basispremie 400 euro, maar dat bedrag wordt verhoogd naargelang het vermogen. Bedrijven kunnen op maximaal 5.040 euro rekenen of veertig procent van het factuurbedrag. Ook voor de bedrijven neemt de premie geleidelijk af over vijf jaar.

De bestaande premie voor een zonneboiler wordt niet verlaagd zoals eerder gepland.  Ze blijft behouden op 550 euro. Voortaan kan je ook na 15 jaar opnieuw een premie aanvragen voor de vervanging van je zonneboiler of warmtepomp. Voor een warmtepompboiler kan dat zelfs al na 10 jaar, omdat de levensduur van zo’n boiler korter is.