Installateurs geloven niet in snelle uitfasering fossiele brandstoffen

Recentelijk presenteerden Bond Beter Leefmilieu geruggesteund door verschillende bedrijven en organisaties het ambitieuze plan om snel over te gaan tot een volledige duurzame verwarming van gebouwen. Bouwunie Technieken, de grootste sectororganisatie van installateurs verwarming en technieken, ondertekende de plannen niet. Want de installateurs hebben een aantal bedenkingen bij de voorstellen. Té fel en té snel inzetten op elektriciteit terwijl die nog onvoldoende echt groen is, is voorbarig. Het is beter om ook voldoende ruimte te laten voor nieuwe technologieën en innovaties. Zoals toepassingen op synthetische brandstoffen of waterstof.

Laat er geen misverstand over bestaan. Ook Bouwunie Technieken en de aangesloten leden werken en streven naar een CO2-neutrale samenleving. Uit vorige ledenonderzoeken blijkt dat de helft van de installateurs zich in de toekomst wil specialiseren. Hernieuwbare technieken worden hierbij vaak geciteerd.

Dit belet wel niet dat de installateurs realistisch zijn. Bouwunie Technieken vroeg haar leden wat zij denken van de gepresenteerde voorstellen. 77% van de bevraagde installateurs zijn niet tot helemaal niet akkoord met het voorstel om vanaf 2021 een plaatsingsstop in te voeren voor nieuwe stookolieketels.  85% van de installateurs gaan evenmin akkoord met het voorstel om later in 2030 enkel nog duurzame alternatieven in plaats van gas of stookolie te plaatsen en te verkopen.

Obstakels zien de installateurs vooral in het bestaande woningenpark in Vlaanderen. De inspanningen zullen immens zijn om die op dergelijke korte termijn klaar te maken voor lage-energie-toepassingen zoals warmtepompen. Net daarom zijn 77% van de installateurs er wel van overtuigd dat als er een verbod moet komen op fossiele brandstoffen, dat dit er eerst moet komen in de nieuwbouw.