Hysopt-software ontwerpt én simuleert

Hysopt voorziet in exclusieve rekensoftware waarin ontwerpen en simuleren samen gaan. Die wordt ingezet in de ontwikkelfase, dus nieuwbouw, maar ook als het gaat over renovatie van onder meer HVAC-installaties en componenten daarvan. Roel Vandenbulcke gaat er dieper op in en weet uit de praktijk dat er enorme besparingen mee te realiseren zijn.

“We maken mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk en wegen doelgericht alternatieven af en identificeren kansen.” Met de bijzondere software richt Hysopt zich op de hydraulische integratie van warmtepompen, warmteketels, WKK (warmte-krachtkoppeling) of een combinatie daarvan. “De software ontstijgt een tekenprogramma omdat het HVAC-installaties volledig kan berekenen én de prestaties kan voorspellen”, vult Vandenbulcke de mogelijkheden aan.

Renovatie
Behalve bij nieuwbouw wordt de software ook veelvuldig ingezet bij renovatie. “We maken een digitaal model van installaties en simuleren prestaties. Op die manier kunnen we uitrekenen waar er aanpassingen, bijvoorbeeld aan de hydrauliek, moeten worden doorgevoerd.” Een aanpak die resulteert in aanzienlijke (energie)besparingen. Vandenbulcke spreekt over een terugverdientijd van 1 tot 3 jaar. Interessant, volgens hem omdat grote besparingen worden gerealiseerd met beperkte investeringen. “Het unieke van de software is dat de werking van alle componenten inzichtelijk wordt gemaakt en dat we die ook laten samenwerken. Daarbij hebben we zicht op de vollast maar ook op de deellast waarop een installatie het gros van de tijd draait.”

Universiteit
Het bedrijf Hysopt is voortgekomen uit een team van de Universiteit Antwerpen, dat simulatiemodellen ontwikkelde. Vandaaruit werd vier jaar geleden de vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Die spreekt aan gezien de respectabele klanten die inmiddels zijn voorzien van een welluidend advies. Vandenbulcke benadrukt dat de software CAD overstijgt. “Het is engineeringsoftware, de berekeningen zijn belangrijker dan de grafische representatie.” De werkwijze verloopt via een vijfstappenplan met het simuleren van het gedrag van de installatie als inzet. Momenteel is Hysopt actief in België en Nederland en zijn stappen naar Groot-Brittannië in voorbereiding. Voor Nederland wordt de software momenteel uitgebreid voor het doorrekenen en optimaliseren van WKO instalaties (Warmte-Koude-Opslag). Hysopt is gevestigd in Antwerpen (Merksem).

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar HysoptMeer informatie