Het belang van Indoor Air Quality

Bij de term luchtvervuiling denken we automatisch aan de vervuilde buitenlucht. Wat nog te weinig onder de aandacht gebracht wordt, is de kwaliteit van de lucht in onze gebouwen. Deze kan bij gebrekkig of niet geventileerde gebouwen, veel slechter zijn dan de buitenlucht. Voor TROX Belgium is dit een belangrijk thema, gezien de gemiddelde westerse mens tot 90% van de tijd binnen besteed: thuis, op het werk, in scholen, hospitalen, andere publieke gebouwen, … 

Het besef van een gezond en kwalitatief binnenluchtklimaat wint steeds meer aan belang. De schadelijke effecten die fijnstof op de gezondheid hebben, zijn ondertussen uitvoerig besproken en wetenschappelijk aangetoond. Luchtfilters spelen hierin een belangrijke en positieve rol. De noodzaak naar een nieuwe classificatie van luchtfilters was dan ook groot. Daarom werd in juli 2018 de bestaande EN 779 filterklasse vervangen door de nieuwe ISO 16890-norm.

Deze nieuwe standaard zorgt in hoofdzaak voor meer transparantie. De nieuwe filterklasse wordt nu volgens zijn efficiëntie op het filteren van verschillende partikelgroepen (ePM1, ePM2,5 en ePM10) bepaald. Deze partikelgroottes gaan van 0,3 μm tot 10 μm. Dit in tegenstelling tot de vorig norm, waarbij enkel gekeken werd naar de filter-efficiëntie op 1 partikelgrootte, namelijk 0,4 μm. Deze nauwkeurigere classificatie stelt installateurs, studieburelen en eindklanten in staat om te bepalen welke filter het best bij hun toepassing past. Aan de hand van de concentratie fijnstof in de buitenlucht kan nu dus de meest geschikte filterklasse geselecteerd worden. Zo heeft bijvoorbeeld een gebouw aan de kust niet dezelfde filtereisen dan een gebouw in een stadscentrum. Indien u dit wenst, kan TROX Belgium u steeds bij het bepalen van een correcte filter voor uw toepassing ondersteunen.

Naast de vernieuwing van de filterclassificatie werden ook de testmethodes verstrengd en meer realistisch gemaakt. Uit al deze nieuwe testrapporten kwam TROX als één van de beteren naar voor. Zo halen we bijvoorbeeld met onze vroegere F7 nu een efficiëntie van ePM1-75%, wat als een topper aangezien wordt in de filterwereld.

Wie meer informatie wenst over dit thema kan steeds terecht op onze website of bij onze filterspecialist Kenneth Lambrecht.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar TROX BelgiumMeer informatie