Gas: een slimme oplossing voor iedereen

De energiemix van de toekomst is een en-en-verhaal, want er is geen enkele bron die de verduurzamingsopgave voor 100% op zich kan nemen. Verschillende energiedragers hebben daarin hun plaats. Aan het woord is Steven Van Caekenberghe, General Manager bij Gas.be. “Gas scoort heel goed in de duurzame energiemix, is zeer stabiel, kent geen onderbrekingen en is bovendien een betaalbare energievorm met enorme troeven op niveau van luchtkwaliteit.”

Belangrijk voor de toekomst is volgens Van Caekenberghe dat we energievormen gebruiken die energie-efficiënt zijn. “Gas is een zuinige, comfortabele en milieuvriendelijke energiebron die steeds groener wordt. Net daarom is én blijft gas een haalbare en betaalbare oplossing in de duurzame energiemix. Het biedt ook een antwoord op de onvoorspelbaarheid van wind- en zonne-energie. Gas en zon/wind zijn complementair. Gas is bij uitstek hét alternatief om bij een gebrek aan zon of wind de energie te verzekeren. Op termijn zal het gasnet gebruikt kunnen worden om overschotten aan zonne- en windenergie om te zetten in waterstof. Door dat te mengen met de opgevangen CO2 van de industrie kan synthetisch gas worden gemaakt dat opgeslagen en later hergebruikt kan worden.”

Ook het gas zelf wordt steeds ‘groener’, vervolgt Van Caekenberghe. “De volledige keten moet energie-efficiënt beheerd worden. Door aan de bron te vergroenen – bijvoorbeeld door injectie van biomethaan – kan de bestaande infrastructuur gebruikt kan worden. Groen gas is in feite hetzelfde als groene elektriciteit. Er moet geen dure omschakeling in de woningmarkt gebeuren en er ligt potentieel in alle landen van Europa; door biogas en biomethaan maximaal aan te wenden, kunnen we de keten stelselmatig vergroenen. De eerste evoluties zijn al een feit. Begin 2019 werd de eerste biomethaanproductie in België in dienst genomen, recent volgde Nederland dit voorbeeld.” Het zijn allemaal argumenten om gas te behouden. Van Caekenberghe pleit daarom voor een duurzame energiemix. “We benadrukken de complementariteit tussen gas en elektriciteit. De maatschappelijke kosten naar een volledige elektrificatie liggen veel hoger dan voor het inzetten op vergroening van het gas en de koppeling van gas- en elektriciteitsnetten.”

Ook op niveau van luchtkwaliteit en klimaatdoelstellingen heeft gas enorme troeven. “Gas levert veel minder CO2 –uitstoot, beperkt voor 77% het aandeel fijnstof in de lucht en ook de luchtkwaliteit gaat erop vooruit omdat de uitstoot van NOx quasi volledig teniet gedaan wordt. Het zijn zeer relevante argumenten, zeker in stedelijke gebieden, waar luchtkwaliteit een belangrijk uitgangspunt is. Denk verder ook aan het lokaal potentieel door de productie van biogas en biomethaan en lokale tewerkstelling. Daarnaast kunnen overschotten van bijvoorbeeld zonne- en windenergie straks  in het gasnetwerk worden opgeslagen via power2gas installaties en later gerecupereerd worden in het verwarmings- of industriële segment. De energie-efficiëntie van gasopslag is veel hoger dan energieopslag in batterijen. Kortom, gas is een haalbare en betaalbare oplossing waarmee je helemaal klaar bent voor de toekomst.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Gas.beMeer informatie