Informazout praat over belang van stookolie op Install Day 2019 (video)

Stookolie was een onderwerp dat door Informazout werd aangesneden op Install Day. General manager Willem Voets belicht enkele voordelen van deze fossiele brandstof. Ook de rol van de installateur bij de keuze voor deze energiebron komt prominent naar voren in deze video.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Informazout. Meer informatie