Cedicol – Install Day 2019

Cedicol biedt een gemeenschappelijk platform aan alle spelers uit de branche van verwarmingssystemen en zijn energieën.

Het centrum bundelt en verspreidt de meest recente technische en wetenschappelijke kennis inzake het rationeel gebruik van een energie – die zowel geproduceerd wordt door brandstoffen als door productie via duurzame bronnen, waarbij “brandstof” zowel duidt op fossiele (vloeibare, gasvormige als vaste) brandstoffen als op hernieuwbare brandstoffen – en de daaraan verbonden technieken. Het is als kenniscentrum erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Het informeert de professionelen en is de gesprekspartner van de overheden bij het opstellen van normen en reglementeringen.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Cedicol. Meer informatie