Homologatie omvormers: overgangsperiode verlengd

De nieuwe Synergrid C10/11 met specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het distributienet, is sinds 1 november 2019 in voege. Daarin worden ook extra eisen opgelegd aan omvormers.

In principe mogen sinds 1 maart 2020 enkel nog apparaten van fabrikanten die op de nieuwe C10/26 lijst van gehomologeerde elektriciteitsproductie-eenheden voorkomen, geïnstalleerd worden.

Gelet op de coronacrisis en om tegemoet te komen aan de onzekerheid die dit voor u als installateur met zich meebrengt, kondigt Fluvius thans een verlenging van de overgangsperiode aan: Tot 1 juli 2020 worden alle omvormers toegelaten die ofwel op de oude lijst stonden (= lijst van vóór 1 maart 2020, gebaseerd op de vorige uitgave van C10/11 in 2012) of op de nieuwe, huidige lijst staan.

Vanaf 1 juli 2020 wordt enkel nog de huidige lijst als toegelaten beschouwd. Dat geeft u als installateur ook wat langer de tijd om eventuele stock van oude omvormers nog weg te werken.