Hervorming steun aan PV-projecten

De Vlaamse regering werkte een nieuw steunmechanisme uit voor (middel)grote zonne- en windinstallaties vanaf 40kWp(bvb. op daken van bedrijven, scholen, gemeenten,…). Vanaf 2021 zullen zij via een projectoproep (call) een subsidieaanvraag kunnen indienen.

Dit systeem komt in de plaats van de huidige groene stroom certificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald en via de elektriciteitsfactuur wordt doorgerekend aan de eindconsument.

In het nieuwe systeem zal het geld uit begrotingsmiddelen komen, maar zullen wel enkel de best gerangschikte projecten – dus de projecten die de meeste groene elektriciteit produceren per euro gevraagde steun – effectief steun ontvangen. In de begroting van 2021 trekt de Vlaamse regering daarvoor een budget van 25 miljoen euro uit.

Nelectra vreest dat vele middelgrote PV-projecten (van 40 kWp tot 500 kWp) in dit nieuwe systeem benadeeld zullen worden ten opzichte van grotere projecten die kunnen genieten van schaalvoordelen en zal dan ook reageren naar de overheid.