Elektriciteit en brandwerendheid

In grote gebouwen (appartementen, ziekenhuizen, zorgwooncentra, …) bevinden zich steeds compartimenteringswanden. Door de meeste scheidingswanden zullen een aantal technieken passeren. Met het maken van deze doorvoeringen komt de brandwerend van het compartiment in het gedrang. Promat biedt oplossingen waardoor de technieken zo worden afgedicht zodat de werking van de brandwerende scheiding niet wordt aangetast. De enige uitzondering op deze algemene regel is de schachtwand.

Technische lokalen
Technische lokalen vormen steeds een compartiment op zich. Alle technieken die door deze wanden of vloeren gaan moeten dan ook op een goede manier worden afgedicht (EI 60 of EI 120 afhankelijk van type en hoogte gebouw). De onderbouwing van de afdichting kan gebeuren met een Europese classificatienorm EN 13501-2, een ETA-document of door een technisch advies van het ISIB op basis van één of meerdere EN-test rapporten.

Oplossingen
De oplossingen, welke door Promat worden aangedragen, zijn volledig onderbouwd met Europese testen. De Belgische rapporten zijn sinds 1 december 2016 NIET meer geldig.
In het productgamma van Promat zitten zowel oplossingen voor beperkte openingen tot openingen van 3,75m².
De PROMASTOP®-IM CJ 21, brandwerende kabelhuls is een afdichtingssysteem voor kabels tot 21 mm. Dit product kan ook als wachtbuisje gestoken worden ter uitbreiding van het netwerk (elektrisch of datakabel). PROMASTOP®-IM Cbox 125 heeft dezelfde functie voor kabelbundels tot 10 cm. Voor grotere openingen (rechthoekig) is de PROMASTOP®-B, brandwerende steen een handige, gebruiksklare en moduleerbare oplossing welke snel te plaatsen is. Door meerdere stenen eenvoudig op elkaar te plaatsen kunnen ook grotere openingen brandwerend gedicht worden. Voor ronde openingen is de PROMASTOP®-P, de brandwerende plug het meest aangewezen afdichtingsmiddel.
Verder zijn er nog oplossingen met een brandwerende mortel (PROMASTOP®-M) of voor gecoate harde rotswolplaten (PROMASTOP®-CB/CC) voor handen.

Service
Als ons oplossingen zijn gebundeld in het Fire Stopping & Fire Sealing handboek, waarvan de laatste versie te raadplegen is op onze website www.promat.be. Mocht u verdere vragen helpen we u graag verder via ons centraal e-mailadres: techniek@promat.be. Zo kan u elke doorvoeringen op een makkelijke, onderbouwde manier afdichten.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar PromatMeer informatie