Algemeen

Kwaliteitsvolle duale leertrajecten

De bouwsector kampt met een ernstig tekort aan werkkrachten. De vacatures geraken niet of moeilijk ingevuld. En ondertussen daalt het aantal leerlingen in het bouwonderwijs. Om de instroom van jongeren naar het bouwonderwijs en de […]

Algemeen

De bouwplaats planmatig en veilig ingericht

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid organiseert op donderdag 10 oktober 2019 in samenwerking met constructiv, de Confederatie Bouw, Bouwunie en Prebes Oost-Vlaanderen een studieavond met als thema: de bouwplaats planmatig […]

Algemeen

Nieuwe Design and Build

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) start een nieuwe Design and Build-procedure. Via Design and Build wil de VMSW private ondernemers stimuleren om in Vlaanderen sociale woningen te bouwen. De VMSW publiceerde op 1 […]

Algemeen

Het Belgische BIM-uitvoeringsplan

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en om meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft het WTCB in samenwerking met Cluster BIM een Belgische BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opgesteld. Eerder was er […]