Volop investeringsplannen in Septemberverklaring

Vlaams minister-president Geert Bourgeois legde in zijn Septemberverklaring veel nadruk op de investeringen die de Vlaamse regering al deed en nog wil doen. Meest opvallend is de premie van 7.500 euro voor wie een woning afbreekt en een nieuwe bouwt op plaatsen waar geen 6% btw maar 21% btw geldt.

Dat verlaagde btw-tarief is nu enkel van toepassing in 32 welbepaalde steden en gemeenten, waarvan 13 Vlaamse. De Vlaamse regering wacht niet op de federale en Europese collega’s om overal sloop- en heropbouw te steunen, en past daar nu zelf een mouw aan. In afwachting dat Europa groen licht geeft om het verlaagde btw-tarief van 6% te veralgemenen tot het ganse Belgische grondgebied, want dit zou uiteraard eenvoudiger en duidelijker zijn.

Daarnaast plant de Vlaamse regering extra te investeren in een hele resem domeinen waaronder ook scholenbouw, sociale huisvesting, onderzoek en ontwikkeling, het versneld verwijderen van asbest en het energiezuiniger maken van gebouwen. Ook dat is positief.