Virtuele grondboringen uitvoeren via app

Vlaanderen heeft een app ontwikkeld waardoor overal in Vlaanderen de ondergrond kan gereconstrueerd worden op een smartphone of tablet. Met deze ‘virtuele grondboringen’ komt men te weten of de ondergrond bestaat uit bijvoorbeeld klei, zand of rotsen en dit soms tot op 5 km. diepte.

Wie een ‘virtuele boring’ doet, krijgt met de applicatie ‘Virtuele boring’ gedetailleerde informatie over de lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond. Gebruikers ontdekken zo, zonder zelf te moeten graven, hoe die zich gedurende miljoenen jaren heeft gevormd en verschilt van streek tot streek en perceel tot perceel. De oudste laag die in de app gemodelleerd werd, is zo’n 400 miljoen jaar oud. Ook de hydrogeologische opbouw, die aangeeft waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten, is opgenomen.

De informatie is al langer beschikbaar voor wetenschappers en overheidsdiensten. Maar nu kunnen dus ook geïnteresseerde Vlamingen de informatie eenvoudig opvragen. De nieuwe tool is ontwikkeld door Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), een databank waarin het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de ondergrond in Vlaanderen wetenschappelijk ontsluiten.