Recordaantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen

In 2018 zijn in Vlaanderen erg veel vergunningen uitgereikt voor de bouw van nieuwe woningen. 49.307 om precies te zijn. Voor de bouw van 18.247 eengezinswoningen en 31.060 appartementen. Dat zijn er maar liefst 32% meer dan in 2017. Dat blijkt uit de cijfers die de FOD Economie publiceerde.

Veel bouwlustigen anticiperen op strengere energie-eisen die vaak op 1 januari in voege treden. Om te ontsnappen aan deze nieuwe, strengere eisen, vragen velen nog snel, vóór Nieuwjaar, een vergunning aan. De effectieve aflevering van deze vergunningen volgt dan in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Dit veroorzaakt een tijdelijke piek in het aantal afgeleverde vergunningen. Als men jaren met nieuwe eisen vergelijkt met jaren zonder nieuwe eisen, krijgt men een vertekend beeld. Na de piekperiode volgt een periode waarin aanzienlijk minder vergunningen worden afgeleverd. Het gaat dus om een versnelling van de vergunningsaanvragen.

Het hoge aantal afgeleverde vergunningen in het begin van 2018 heeft alles te maken met het anticiperen op het verstrengen van het verplichte E-peil van E50 naar E40 en de invoering van het S-peil (meteen erg streng op S31) voor aanvragen vanaf 1 januari 2018. Eind 2017 werden daarom massaal veel vergunningen aangevraagd. En die werden in de eerste maanden van 2018 afgeleverd. Eind 2016-begin 2017 speelde bijvoorbeeld zo’n anticipatie-effect niet omdat het E-peil niet verstrengd is op 1 januari 2017. Eind 2015-begin 2016 dan weer wel. De eerstvolgende verstrenging van het verplichte E-peil voor woningen komt er op 1 januari 2020 (E35). In 2021 daalt dit verder naar E30 en eventueel S28.