Raamakkoord bouwsector Brussels gewest

De Brusselse regering heeft een raamakkoord gesloten met de bouwsector. Na het akkoord met de sector Transport en Logistiek in februari gaat het om het tweede akkoord dat de Brusselse regering afsluit.

De bouwsector telt in het Brussels gewest 12.700 bedrijven met iets meer dan 8.300 arbeiders. De sector krijgt te maken met tal van uitdagingen, zoals de vergrijzing van het arbeidersbestand, de nood aan vernieuwing, en de snelle evoluties in de gehanteerde praktijken en de verschillende regelgevingen over de bouw en renovatie van gebouwen.

Dit akkoord is bedoeld om het overleg tussen de overheid, de bedrijven in de sector en de werknemers te organiseren en te bestendigen om kwaliteitsvolle jobs te scheppen en te anticiperen op de behoeften van het gewest.

Voor minister-president Rudi Vervoort wint iedereen bij dit akkoord: het gewest kan de sector steunen in zijn inspanningen om opleidingen te verstrekken, naar innovatie te streven en discriminatie te bestrijden, terwijl de sector zijn professionele expertise kan delen met het gewest. Minister van Werk en Economie Didier Gosuin wijst op het efficiënter maken van de beroepsopleidingen en het verhogen van het aantal werkaanbiedingen via Actiris.