Prijsherzieningsformule tijdelijk stopzetten

Als ondernemers een overheidsopdracht aangaan, wordt er quasi altijd een prijsherzieningsformule meegenomen in het contract. Momenteel geldt er een negatieve prijsherziening van gemiddeld 3%. Bouwunie vraagt om deze herziening niet toe te passen zolang de opgelegde coronamaatregelen gelden.

Aangezien er tussen het contracteren en het uitvoeren van de opdracht vaak een aanzienlijke tijdspanne zit, wordt op het moment van uitvoeren de afgesproken prijs herzien naargelang de prijsevolutie van de uurlonen en de materialen. De negatieve prijsherzieningen zijn vooral het gevolg van een overdreven sterk gedaalde index I. Deze index moet de prijsevolutie van een korf van bouwmaterialen en -grondstoffen weergeven, maar is erg verouderd en niet meer afgestemd op de realiteit. Er wordt gewerkt aan een modernisering van deze index maar die is nog niet afgerond.

Door de coronacrisis hebben bedrijven af te rekenen met een aanzienlijk omzetverlies. Om de veiligheid te garanderen moeten een aantal maatregelen worden toegepast zoals het bewaren van de veilige afstand waar mogelijk. Een gevolg hiervan is een verminderde efficiëntie waardoor de rendabiliteit daalt. Als voor eerder aangegane overheidsopdrachten nu ook de negatieve prijsherziening nog wordt toegepast, zullen vele bedrijven met verlies werken. Bovenop het geleden omzetverlies betekent dit een financiële strop.

Bouwunie vraagt daarom aan de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat de diverse opdrachtgevende besturen geen negatieve prijsherzieningen meer toepassen en dit tot zolang de bouwbedrijven de coronamaatregelen moeten naleven.